Giải pháp

Giải pháp hạ tầng Data Center

Hạ tầng phòng Data Center Server: Nơi chứa nhiều Server và dữ liệu quan trọng của toàn bộ doanh nghiệp, tổ chức.Để đảm...

Giải pháp hạ tầng mạng doanh nghiệp

Cung cấp – thi công các giải pháp hạ tầng mạng Công nghệ thông tin cho doanh nghiệpGiải pháp công nghệ thông tin: Setup...

Giải pháp hội nghị truyền hình

Hội nghị truyền hình trực tuyến là việc thực hiện truyền tải âm thanh và hình ảnh giữa 2 hoặc nhiều điểm kết nối...