TƯ VẤN & TRIỂN KHAI

  • Tư vấn xây dựng mới hệ thống CNTT
  • Tư vấn nâng cấp và tối ưu các hệ thống CNTT hiện có
  • Dựa trên các thiết kế và nhu cầu đã có của khách hàng hay do chúng tôi tư vấn, chúng tôi sẽ tiến hành triển khai lắp đặt hệ thống mạng cho khách hàng.