BẢO MẬT & ATTT

Đối với nhiều doanh nghiệp hoặc cá nhân, dữ liệu trong hệ thống máy tính, hoặc tài nguyên trong mạng là một tài sản vô giá quyết định số mạng của cả một doanh nghiệp hoặc một tổ chức. Do vậy, việc lưu trữ và bảo mật là hết sức cần thiết khi mà ngày nay, doanh nghiệp nào cũng đều có kết nối với Internet hoặc có mạng WAN diện rộng, đây là điều kiện rất dễ bị xâm nhập ăn cắp dữ liệu hoặc phá hủy dữ liệu.